Portfolio opdrachten

Een “portfolio”, zeg maar een virtuele ordner, maakt voor jezelf inzichtelijk wat je eigenlijk allemaal doet, op het terrein van burgerschap. Het doel van deze module is om aan de hand van actuele politieke onderwerpen, kennis te verzamelen. Kennis die je nodig hebt om een mening te vormen.
Hiervoor ga je eerst op zoek naar een partijstandpunt. Vervolgens bekijk je de andere informatie. Bij iedere opdracht verwoord je als laatste een eigen mening over dit politieke onderwerp.

Portfolio opdracht 1 Mijn actief stemrecht

Portfolio opdracht 2 De politiek in mijn woonplaats

Portfolio opdracht 3 Ik ben burger in de Europese Unie

Portfolio opdracht 4 Ik als meedenkende burger in Nederland

Groepsopdracht Een consumentenfolder